HC101 HYDROPHOBIC IMPREGNATOR FOR MINERAL SURFACES

Nano powłoka do powierzchni mineralnych

HENDLEX HC101 HYDROPHOBIC IMPREGNATOR FOR MINERAL SURFACES

..

..

Hendlex HC101 to bezbarwny impregnat do porowatych powierzchni mineralnych. Produkt jest na bazie wody i nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Hendlex HC101 wchłania się w pory i nadaje powierzchni hydrofobowość. Impregnator jest trwały i wiąże się z podłożem w procesie chemicznym.

 

Produkt przeznaczony do podłoży wysoko nasiąkliwych, takich jak powierzchnie betonowe, cegły wapienno-piaskowe, tynki cementowe, ochrona kamienia przed wilgocią i wpływem środowiska.

CECHA:

 • Chroni powierzchnię przed wchłanianiem wilgoci.
 • Powierzchnia pozostaje oddychająca.
 • Nie wpływa na kolor powierzchni.
 • Odporny na promieniowanie UV.
 • Produkt nie zawiera silikonu, dzięki czemu pomalowana powierzchnia nie nabłyszcza się i nie ma efektu mokrej powierzchni.
 • Wnika głęboko i szybko reaguje.
 • Powlekana powierzchnia zapobiega rozwojowi pleśni, porostów i gromadzenia się brudu.
 • Zmniejsza wydzielanie soli na powierzchnię.
 • Chroni powierzchnię przed pękaniem w warunkach mrozu.
 • Chroni powierzchnię przed solą i alkalicznymi uszkodzeniami materiału.
 • Nakładany jedną warstwą.
 • Nie zawiera lotnych związków organicznych.
DANE TECHNICZNE

..

Wygląd – bezbarwna ciecz

Zawartość materiałów nielotnych – 6,8% according to LST EN ISO 3251:2008

Przepuszczalność wody – w24 = 0,096 kg/(m2·h0,5) according to LST EN 1062-3:2008

Corresponds to W3 class – low water permeability (LST EN 15824:2009, 4.3p.)

DANE TECHNICZNE

..

Gęstość – 1.03 g/cm3

Średnia głębokość penetracji – 2-3 mm (depending on surface)

Przepuszczalność pary wodnej – Sd = 0,09 (m) in accordance with LST EN ISO 7783-2:2002

Corresponds to V1 class–high permeability of water vapor (LST EN 15824:2009, 4.2p.)

POWIERZCHNIA POWLEKANA

Powierzchnie silnie adsorbujące: gładka cegła silikatowa, gęsty beton.

Powierzchnie silnie adsorbujące: cegła silikatowa łamana, beton porowaty, gazokrzemian, podkładki betonowe, kamień, tynk strukturalny

Nisko adsorbujące powierzchnie: terakota, klinkier, kruszony granit i inne produkty z kalcynowanej gliny

STOPIEŃ ROZCIEŃCZENIA


Nierozcieńczony


1: 1 (1 litr HC101 i 1 litr wody = 2 litry produktu)


1: 3 (litr HC101 i 3 litry wody = 4 litry produktu)

WYNIK
(W zależności od chłonności podłoża)

2-10m²/l


2-10m² / l w przypadku produktu rozcieńczonego (co odpowiada 4-20m² / l nierozcieńczonego produktu)


8-20m² / l przy zastosowaniu produktu rozcieńczonego (co odpowiada 32-80m² / l nierozcieńczonego produktu)

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usuń z powierzchni kurz, piasek, olej, tłuszcz, mech, porosty, farbę lub inne materiały. Wszelkie prace naprawcze (uszczelnianie szwów, nierównomierne wypełnienie) należy przeprowadzić przed pokryciem powierzchni produktem. Powierzchnia musi być sucha. Świeży beton należy impregnować nie wcześniej niż 3 miesiące.

UWAGA!

Przechowywać Hendlex HC101 szczelnie zamknięty w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed mrozem. Produkt nadaje się do użytku minimum 12 miesięcy od daty produkcji.

 

 • Nie impregnować Hendlex HC101 podłożem nie wchłaniającym produktu, np. Drewnem, szkłem, tworzywem sztucznym itp. Podczas aplikacji powierzchnie te należy chronić przed kontaktem z produktem. W przypadku kontaktu z produktem powierzchnię szybko spłukać wodą, ponieważ może to spowodować białe plamy. Jeśli powierzchnia jest pionowa, zaleca się przykrycie jej od dołu do góry, aby zapobiec powstawaniu śladów spływu. 
 • Zaleca się pokrycie produktu Hendlex HC101 opryskiwaczem niskociśnieniowym, wałkiem lub przez namoczenie powierzchni poprzez rozlanie produktu na powierzchnię
 • Jeżeli temperatura wynosi 20⁰C, a wilgotność względna powietrza nie przekracza 55%, powłoka tworzy się po 4 godzinach. Jeśli temperatura jest niższa, a wilgotność względna wyższa, tworzenie powłoki może potrwać dłużej.
 • Narzędzia należy myć wodą.

Rozcieńczyć produkt czystą wodą. Rozcieńczony produkt należy spożyć w ciągu 7 dni.

STOSOWANIE

Rozcieńczyć Hendlex HC101 w stosunku rozcieńczenia określonym w tabeli. Zaleca się przetestowanie produktu na małej powierzchni w celu określenia stopnia penetracji produktu, kosztu i hydrofobowości.

 

Wstrząsnąć produkt przed użyciem. Temperatura otoczenia powinna wynosić od + 4⁰C do + 40⁰C. Nie używaj produktu, jeśli w ciągu 24 godzin temperatura może spaść poniżej +4 ⁰C lub zacznie padać w ciągu najbliższych 4 godzin.

OBSZAR KRYTY

2-10m² / l w zależności od podłoża.

pl_PLPL