WE101

Hendlex WE101 is sealant of porous mineral surfaces, suitable for concrete, silicate bricks, cement plaster, lime clay bricks, stone surfaces. The product is water based and is free of organic solvents. Hendlex WE101 is absorbed into the pores and makes the surface hydrophobic. The product creates strong “wet surface” effect that sharpens the color of the coated surface.

Properties
 • Gives high “shine effect” for surface;
 • High hydrophobic;
 • Long lasting;
 • Deeply penetrates;
 • Prevents mold and lichen growth, accumulation of dirt on the surface;
 • Reduce the release of salt on the surface;
 • Protects the surface from the effects of salts and alkaline substances.

SPECIFICATION OF PRODUCT

SPECIFICATION OF PRODUCT

USAGE

It is recommended to test the product on a small surface in order to determine the amount of product penetration, cost, and hydrophobicity.

Surface must be clean and dry. Apply on the surface with low pressure sprayer, roller or by coating the surface.

Application temperature must be between + 5 ⁰C to + 40 ⁰C. Do not apply the product if, within 24 hours, the temperature may drop below + 5 ⁰C or within the next 24 hours might rain.

Nuo paviršiaus turi būti pašalinti dulkių, smėlio, tepalo, riebalų, samanų, kerpių, dažų ir kitų medžiagų nešvarumai. Visus paviršiaus taisymo darbus (siūlių sandarinimą, nelygumų užlyginimą) reikia atlikti prieš dengiant produktą. Paviršius turi būti sausas. Šviežią betoną impregnuoti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių.

Hendlex WE101 rekomenduojama išbandyti ant nedidelio ploto tam, kad nustatyti produkto įgėrimo kiekį, sąnaudas ir hidrofobiškumą. Prieš naudojimą produktą suplakti. Aplinkos temperatūra turi būti nuo +4 ⁰C iki +40 ⁰C. Produkto nenaudoti jei per 24 valandas temperatūra gali nukristi žemiau +4 ⁰C arba per ateinančias 4 valandas gali lyti.

CAUTION!

Keep product tightly closed in the original packaging. Protect from freezing. The product is suitable for use up to 12 months from the date of manufacture.

 • Do not coat wood, glass, plastic and other not self-absorbing surfaces.
 • During application, these surfaces must be protected to not get in contact with Hendlex WE101.
 • To avoid runs, the product is recommended to be applied from the bottom to the top.
 • Hendlex WE101 is recommended to be applied using a low-pressure sprayer, roller or by soaking the surface.
 • At +20 ⁰C and relative humidity not more than 55% the coating cures in 4 hours.
 • In lower temperatures and higher relative humidity, curing time may take longer.
 • Tools should be cleaned with water.

Laikyti produktą sandariai uždarytą originalioje pakuotėje. Saugoti nuo užšalimo. Produktas tinkamas naudoti 12 mėnesių nuo jo pagaminimo datos.

 • Nedengti ant medžio, stiklo, plastiko ir kitų paviršių kurie negeria į save skysčių.
 • Degimo metu šie paviršiai turi būti apsaugoti nuo Hendlex WE101 patekimo ant jų.
 • Norint išvengti nubėgimų, produktą rekomenduojama dengti iš apačios į viršų.
 • Hendlex WE101 rekomenduojama dengti žemo slėgio purkštuvu, voleliu ar mirkymo būdu paviršių pilnai užliejant.
 • Esant +20 ⁰C ir santykinei oro drėgmei ne didesnei nei 55% danga susiformuoja po 4 valandų.
 • Esant žemesnei temperatūrai ar didesnei santykinei oro drėgmei, dangos susiformavimas gali užtrukti ilgiau.
 • Įrankius plauti vandeniu.
Find more products for the building protection here / If you have any questions about the product, please contact us

Hendlex WE101 is sealant of porous mineral surfaces, suitable for concrete, silicate bricks, cement plaster, lime clay bricks, stone surfaces. The product is water based and is free of organic solvents. Hendlex WE101 is absorbed into the pores and makes the surface hydrophobic. The product creates strong “wet surface” effect that sharpens the color of the coated surface.

Follow Us